Zapytanie Ofertowe - Prace Budowlane PB01/2017

I.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Zakres robót budowlano - montażowych objęty przedmiarem sporządzonym na podstawie projektu budowlanego pn. „budowa kompleksu obiektów cieplarnianych do kompletowania, sortowania i wysyłki roślin wraz z zapleczem socjalnym i hig. - sanit. wraz z budową i przebudową instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce 330/11, obręb nr 0014 Zaborze, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, oraz z przebudową instalacji zewnętrznych na działce 1084/32, obręb 0002 Dwory i, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, powiat Oświęcimski, przy ul. Jezioro 33-35 na Zaborzu”, obejmujący wykonanie zadań z poszczególnym zakresem robót:

Budynek A i B do kompletowania, sortowania i wysyłki roślin;

- roboty ziemne obejmujące wykopy mechaniczne oraz wykopy ręczne z transportem urobku, jak również roboty zasypowe

- roboty ciesielskie

- roboty zbrojarskie

- roboty betonowe oraz żelbetowe obejmujące podkłady betonowe, płyty fundamentowe żelbetowe, ściany oporowe żelbetowe, stopy żelbetowe, ławy żelbetowe, ściany żelbetowe, slupy żelbetowe

- roboty izolacyjne przeciwwilgociowe oraz termiczne

- roboty ślusarskie obejmujące schody, balustrady

- roboty murarskie

- roboty tynkarskie

- roboty stolarskie

- roboty wykończeniowe

- roboty malarskie

- roboty instalacyjne ( w tym pompa ciepła)

- dostawa i montaż komory chłodniczej z drzwiami przesuwnymi

- dostawa i montaż zbiornika na wodę deszczowa wraz z podłączeniem instalacji


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.pdf
Zapytanie Ofertowe dotyczące prac budowlanych.