Dahlia Dalina Midi

Dalina Midi to seria o średniej sile wzrostu i zwartym pokroju.