Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój

PROJEKT 1: Opracowanie przez firmę Plantpol Sp. z o.o. innowacyjnej metody produkcji roślin ozdobnych w technologii SUPERSADZONKI.

Cele projektu:
Głównym celem projektu będzie przeformułowanie procesu współpracy z klientem i zarazem sumaryczne skrócenie procesu produkcyjnego roślin rabatowych.

Planowane efekty:
Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji materiału ogrodniczego w postaci SUPERSADZONKI.

Wartość projektu:
6 429 482.05zł

Wkład Funduszy Europejskich:
4 663 747.05zł

 

PROJEKT 2: Opracowanie innowacyjnej technologii wydłużonego ukorzeniania sadzonki pelargonii celem poprawienia efektywności ekonomicznej matecznika.

Cele projektu:
Głównym celem projektu będzie opracowanie innowacji procesowej pozwalającej na wydłużenie procesu ukorzeniania sadzonek pelargonii.

Planowane efekty:
W efekcie wzrośnie dostępność ilościowa sadzonek pelargonii oferowanej dla klientów PLANTPOL w szczycie zapotrzebowania na te sadzonki. Wzrośnie efektywność eksploatacji matecznika własnego PLANTPOL.

Wartość projektu:
2 450 461,41

Wkład Funduszy Europejskich:
1 796 666,77